Start Grupy Oddział I
PDF Drukuj Email

Oddział I  MISIE

 

 

 

Wiersz na miesiąc październik

 


Mam trzy lata, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.


Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka,


Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu

nauczyłam się w przedszkolu.

 

 

Piosenka na miesiąc październik


Małe, czerwone jabłuszko


I. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: Za rączki się trzymają

i w koło obracają.

Za rączki się trzymają

i w koło obracają.


II. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref. Jabłuszko podskakuje,

a gruszka przytupuje.

Jabłuszko podskakuje,

a gruszka przytupuje.


III. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.

W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.


IV. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

 

 

MISIE  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU:


Słuchały krótkich utworów literackich, odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.

Uczestniczyły w zabawach usprawniających pracę narządów mowy:

Rozpoznawały odgłosy z najbliższego otoczenia.

Poznały i wskazywały swoje miejsce i swój znaczek w szatni, łazience itp. Potrafiły się przedstawić.

Uczestniczyły w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmowały próby przezwyciężenia

nieśmiałości. Uczestniczyły w zabawach tematycznych i integracyjnych.

Poznały i stosowały zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.

Poznały pomieszczenia w przedszkolu oraz ich przeznaczenie.

Poznały zabawki i ich miejsce w sali. Poznały położenie i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw; wiedzą, jak bezpiecznie się tam bawić.

Rozróżniały i nazywały domy ludzi i zwierząt.

Poznały, nazywały i wskazywały części ciała u siebie i innych: ręka, noga, uszy, oczy.

Rozpoznawały przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok.

Obserwowały najbliższe otoczenie i wypowiadały się na temat swoich obserwacji.

Wskazywały, nazywały i rozpoznawały zmysłami owoce: jabłko, gruszka, śliwka.

Poznały pracę policjanta, strażaka.

Określały położenie przedmiotów w przestrzeni: obok, przed, za, na w sytuacjach zadaniowych.

Poznały i stosowały pojęcia określające wielkość: duży, mały. Rozpoznawały koło.

Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę.

Podejmowały próbę kontynuacji rytmu rozpoczętego przez N.

Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.

Konstruowały różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu.

Posługiwały się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji,

rozmach i płynność ruchów. Rysowały i malowały na zadany temat.

Układały płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych.

Swobodnie posługiwały się kredkami. Formowały z masy solnej kulę, wałki.

Układały z mozaiki geometrycznej auto według wzoru N. Śpiewały piosenki w grupie.

Poznały stały sygnał dźwiękowy oznaczający zbiórkę lub inne określone przez N. zachowanie.

Ustawiały się w rzędzie, kole, parami. Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. Odtwarzały rytm podany przez N. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu

i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Odczytywały sens informacji na niektórych znakach drogowych – przejście dla pieszych.

Poznały sygnalizator i wiedzą, jak zachować się przy poszczególnych kolorach światła pojawiających się na sygnalizatorze.

Poznały zasady utrzymania higieny, stosowały je; rozpoznawały i nazywały przybory do utrzymania

czystości. Starały się być samodzielne w łazience.

Wiedzą, dlaczego należy spożywać owoce.  Poznały pojęcie: witaminy.

Uczestniczyły w Dniu Przedszkolaka i Dniu Pieczonego Ziemniaka.

Uczestniczyły w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym pt."Perypetie Księżniczki Karoliny". 

WIERSZ NA MIESIĄC WRZESIEŃ


RĄCZKI (autor nieznany)


Rączki robią klap, klap, klap
Nóżki robią tup, tup, tup.
Tutaj swoją główkę mam
I po brzuszku bam, bam, bam.


Buzia robi am, am, am
Oczka patrzą tu i tam.
Tutaj swoją główkę mam,
I na nosku sobie gram.

 PIOSENKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ


MISIOWE TAŃCE (słowa: A.Galica)


Miś brązowy i miś biały  (dzieci pokazują na siebie)

Będą z nami tańcowały (kładą ręce pod boki i obracają się dookoła siebie)

Rączki w górę, rączki w bok (unoszą ręce w górę i kładą na biodrach)

Za misiami hop, hop, hop. (podskakują


Tupu, tupu, tupią nóżki (rytmicznie tupią)

Raz i dwa tak klaszczą ręce (rytmicznie klaszczą)

Dziś w kółeczko zatańczymy (podają sobie ręce i podskakują dookoła)

coraz szybciej, coraz prędzej.


Miś brązowy i miś biały (pokazują na siebie)

W tańcu nam się zadyszały.

Położyły się na brzuszku (kładą się na brzuchu i robią poduszeczkę z dłoni)

Ty odpocznij też maluszku.


 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.