Start Grupy Oddział I
PDF Drukuj Email

Oddział I  MISIE

 

 

Wiersz na miesiąc grudzień:


„Dwa Aniołki małe”

 

Dwa Aniołki małe, tańczą doskonale

Hopsa, hopsa, dana, dana

Tańczą skaczą  już od rana

Dwa aniołki małe

tańczą dzisiaj tak.

 

Dwa Aniołki małe spać nie idą wcale

Tylko tupią i śpiewają

Dzieciąteczku Przygrywają

Dwa Aniołki małe

dziś nie pójdą spać.

 

 

Piosenka na miesiąc grudzień:

 

Kolęda "Przybieżeli do Betlejem"

 

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości, 
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

Chwała na wysokości...

 


MISIE  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE:

Budowały krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Słuchały krótkich utworów literackich, odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.

Uczestniczyły w zabawach oddechowych.

Porządkowały zdarzenia historyjki złożonej z 2 obrazków.  Dzieliły słowa na sylaby wg wzoru N.

Poznawały i określały właściwości piasku, wody, przypraw kuchennych.

Rozpoznawały przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok.

Obserwowały najbliższe otoczenie i wypowiadały się na temat swoich obserwacji.  Posługiwały się lupą.

Dostrzegały i nazywały zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.

Znają członków najbliższej rodziny – mama, tata, siostra, brat – wskazywały stopień pokrewieństwa.

Wiedzą, jaką rolę pełnią poszczególni członkowie rodziny.

Poznały i nazywały części garderoby: czapka, szalik, kurtka, płaszczyk, kozaki, trzewiki, bluzka, sweter.

Dostosowywały ubiór do pogody. Rozróżniały i nazywały części ciała.

Wiedzą, jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy – zapasy.  Wiedzą, że należy dokarmiać zwierzęta zimą.

Poznały i stosowały słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych.

Znają i stosują słowa: dużo, mało; pojęcia określające wielkość: duży, mały. Rozpoznawały koło, trójkąt.

Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt.

Podejmowały próbę kontynuacji rytmu rozpoczętego przez N.  Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.

Konstruowały różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu.

Posługiwały się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów.

Układały z mozaiki geometrycznej wg wzoru N.: dom, wagon, rakieta, kwiat.

Śpiewały piosenki w grupie i indywidualnie.

Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych – reagowały ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Wiedzą, co to znaczy zdrowo odżywiać się. Wskazywały  zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze.

Przedstawiły krótki program artystyczny z okazji Andrzejek dla tatusiów.

 

Wiersz na miesiąc listopad

 

Kolorowe kalosze”

 

Kiedy pada deszczyk duży,

dzieci chodzą po kałuży.

Zakładają swe kalosze.

Jakie ładne – bardzo proszę.

 

Są różowe i czerwone,

i niebieskie i zielone.

Te w kółeczka, te w kwiatuszki –

w żadnych im nie zmokną nóżki.

 

Jedne duże, drugie małe –

na deszcz wszystkie doskonałe.

Szybko je na nogi włóż

i na spacer zaraz rusz.

 

 

Piosenka na miesiąc listopad pt. "Jeżyk i liście"

 

1.Szur, szur, szur liści góra

Szur, szur, szur coś tam szura

 

R: Tapu tap, tapu tap kolorowe liście złap

 

2.Czy ty wiesz co tam siedzi

Czarnym oczkiem dzieci śledzi

 

R: Tapu tap, ...

 

3.Szur, szur, szur jeżyk mały

Szur, szur, szur w liściach cały

 

R: Tapu tap...

 

 

MISIE  W  MIESIĄCU  PAŹDZIERNIKU:

 

Budowały krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Słuchały krótkich utworów literackich, odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.

Uczestniczyły w zabawach usprawniających pracę narządów mowy.

Rozpoznawały odgłosy z najbliższego otoczenia. Uczestniczyły w zabawach ortofonicznych.

Dzieliły słowa na sylaby wg wzoru N.

Uczestniczyły w zabawach tematycznych i integracyjnych.

Uczestniczyły w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym.

Obserwowały najbliższe otoczenie i wypowiadały się na temat swoich obserwacji.

Posługiwały się lupą lub szkłem powiększającym.

Dostrzegały i nazywały zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.  Poznały dary jesieni: jabłko, orzechy, kasztany, jarzębinę, grzyby.

Rozróżniały  i nazywały części ciała.

Poznały środowisko przyrodnicze: park, las. Wiedzą, że należy dokarmiać zwierzęta zimą.

Poznały sposoby, jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy – zapasy.

Poznały i stosowały słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, wysoko, nisko, obok, przed, za, na w sytuacjach zadaniowych.

Określały wielkość: duży, mały.  Rozpoznawały koło, trójkąt.

Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt.

Podejmowały próbę kontynuacji rytmu jedno – i dwuelementowego rozpoczętego przez N.

Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.

Konstruowały różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu.

Układały płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych.

Rysowały po śladzie zgodnie ze wskazanym przez N. kierunkiem.

Rysowały kształt koła. Nawlekały korale na sznurek.

Układały z mozaiki geometrycznej budę dla psa, karmnik według wzoru N.

Śpiewały piosenki w grupie i indywidualnie.

Potrafią ustawić się w rzędzie,  w kole wiązanym.

Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych – reagowały ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu

Wiedzą, dlaczego należy spożywać warzywa  Wiedzą, że warzywa myje się przed spożyciem.

Poznały pojęcie: witaminy.

Wiedzą, że są grzyby, których nie wolno pod żadnym pozorem spożywać.

Wiedzą, że należy być ostrożnym w kontaktach ze zwierzętami.

Przedstawiły program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela dla pracowników przedszkola oraz emerytów.

Przedstawiły program artystyczny z okazji Pasowania na Przedszkolaka dla rodziców.

 

Wiersz na miesiąc październik

 


Mam trzy lata, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.


Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka,


Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu

nauczyłam się w przedszkolu.

 

 

Piosenka na miesiąc październik


Małe, czerwone jabłuszko


I. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: Za rączki się trzymają

i w koło obracają.

Za rączki się trzymają

i w koło obracają.


II. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref. Jabłuszko podskakuje,

a gruszka przytupuje.

Jabłuszko podskakuje,

a gruszka przytupuje.


III. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.

W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.


IV. Małe, czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.


Ref: Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

 

 

MISIE  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU:


Słuchały krótkich utworów literackich, odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.

Uczestniczyły w zabawach usprawniających pracę narządów mowy:

Rozpoznawały odgłosy z najbliższego otoczenia.

Poznały i wskazywały swoje miejsce i swój znaczek w szatni, łazience itp. Potrafiły się przedstawić.

Uczestniczyły w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmowały próby przezwyciężenia

nieśmiałości. Uczestniczyły w zabawach tematycznych i integracyjnych.

Poznały i stosowały zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.

Poznały pomieszczenia w przedszkolu oraz ich przeznaczenie.

Poznały zabawki i ich miejsce w sali. Poznały położenie i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw; wiedzą, jak bezpiecznie się tam bawić.

Rozróżniały i nazywały domy ludzi i zwierząt.

Poznały, nazywały i wskazywały części ciała u siebie i innych: ręka, noga, uszy, oczy.

Rozpoznawały przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok.

Obserwowały najbliższe otoczenie i wypowiadały się na temat swoich obserwacji.

Wskazywały, nazywały i rozpoznawały zmysłami owoce: jabłko, gruszka, śliwka.

Poznały pracę policjanta, strażaka.

Określały położenie przedmiotów w przestrzeni: obok, przed, za, na w sytuacjach zadaniowych.

Poznały i stosowały pojęcia określające wielkość: duży, mały. Rozpoznawały koło.

Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę.

Podejmowały próbę kontynuacji rytmu rozpoczętego przez N.

Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.

Konstruowały różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu.

Posługiwały się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji,

rozmach i płynność ruchów. Rysowały i malowały na zadany temat.

Układały płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych.

Swobodnie posługiwały się kredkami. Formowały z masy solnej kulę, wałki.

Układały z mozaiki geometrycznej auto według wzoru N. Śpiewały piosenki w grupie.

Poznały stały sygnał dźwiękowy oznaczający zbiórkę lub inne określone przez N. zachowanie.

Ustawiały się w rzędzie, kole, parami. Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. Odtwarzały rytm podany przez N. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu

i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Odczytywały sens informacji na niektórych znakach drogowych – przejście dla pieszych.

Poznały sygnalizator i wiedzą, jak zachować się przy poszczególnych kolorach światła pojawiających się na sygnalizatorze.

Poznały zasady utrzymania higieny, stosowały je; rozpoznawały i nazywały przybory do utrzymania

czystości. Starały się być samodzielne w łazience.

Wiedzą, dlaczego należy spożywać owoce.  Poznały pojęcie: witaminy.

Uczestniczyły w Dniu Przedszkolaka i Dniu Pieczonego Ziemniaka.

Uczestniczyły w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym pt."Perypetie Księżniczki Karoliny". 

WIERSZ NA MIESIĄC WRZESIEŃ


RĄCZKI (autor nieznany)


Rączki robią klap, klap, klap
Nóżki robią tup, tup, tup.
Tutaj swoją główkę mam
I po brzuszku bam, bam, bam.


Buzia robi am, am, am
Oczka patrzą tu i tam.
Tutaj swoją główkę mam,
I na nosku sobie gram.

 PIOSENKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ


MISIOWE TAŃCE (słowa: A.Galica)


Miś brązowy i miś biały  (dzieci pokazują na siebie)

Będą z nami tańcowały (kładą ręce pod boki i obracają się dookoła siebie)

Rączki w górę, rączki w bok (unoszą ręce w górę i kładą na biodrach)

Za misiami hop, hop, hop. (podskakują


Tupu, tupu, tupią nóżki (rytmicznie tupią)

Raz i dwa tak klaszczą ręce (rytmicznie klaszczą)

Dziś w kółeczko zatańczymy (podają sobie ręce i podskakują dookoła)

coraz szybciej, coraz prędzej.


Miś brązowy i miś biały (pokazują na siebie)

W tańcu nam się zadyszały.

Położyły się na brzuszku (kładą się na brzuchu i robią poduszeczkę z dłoni)

Ty odpocznij też maluszku.


 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.