Start Grupy Oddział III
PDF Drukuj Email

Oddział III JAGÓDKI

 

 


WIERSZ  NA GRUDZIEŃ

 

„Wesoła choinka”

Tadeusz Kubiak

 

Na gałązce choinkowej

wiszą dwa jabłuszka.

Przy jabłuszku pierwszym – pajac,

przy drugim – kaczuszka.

Pajac biały jest jak piekarz,

mąkę ma na brodzie.

A kaczuszka – złota,

jakby kąpała się w miodzie.

Pajac tańczy, kaczka kwacze –

posłuchajcie sami.

A zajączek tuż-tuż obok

rusza wąsikami.

 

 

PIOSENKA NA GRUDZIEŃ

 

„Grudniowe Święta”

 

1.Grudzień święta zapowiada

Śnieg puszysty z nieba pada,

Pachnie piernik, pomarańcze,

Gwiazdy zadziwiają tańcem.

 

Ref. La, la, la, la Bóg się rodzi!

La, la, la, la ludzi godzi.

La, la, la, la anioł śpiewa,

Dzieciąteczku szumią drzewa. 2x

 

2.Grudzień uszczęśliwia ludzi

Miłość w sercach naszych budzi

W te cudowne białe święta

Nikt o kłótniach nie pamięta.

 

Ref. La, la, la, la Bóg się rodzi…2x

 

 

JAGÓDKI W LISTOPADZIE:

 • Swobodnie wypowiadały się na temat ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Opowiadały o sytuacji przedstawionej na obrazku; porządkowały zdarzenia.
 • Poznały nazwy niektórych zawodów związanych z usługami: fotograf, grafik, reżyser, rzeźbiarz, krawcowa itp.
 • Recytowały wiersz z pamięci.
 • Za pomocą pantomimy ilustrowały treść wiersza, opowiadania.
 • Rozwijały zdania rozpoczęte przez nauczyciela.
 • Dzieliły zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby.
 • Rozpoznawały głoski e, t, d, i oraz wyróżniały je w nagłosie.
 • Czytały globalnie wyrazy ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Interesowały się środowiskiem przyrodniczym, dokonywały obserwacji za pomocą szkła powiększającego; wyciągały wnioski z prowadzonych obserwacji.
 • Wymieniały członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do trzech pokoleń wstecz.
 • Wyjaśniały znaczenie hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści.
 • Podawały nazwy obszarów na świecie, gdzie zawsze jest ciepło.
 • Rozpoznawały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku; podawały nazwy podstawowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp.
 • Poznały cykl produkcji wełny; opowiadały o nim.
 • Uczestniczyły w zabawach i grach zespołowych przy stolikach.
 • Posługiwały się wyrażeniami: na, w, obok, nad, za, pod w sytuacjach zadaniowych.
 • Dokonywały klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy – koloru i kształtu.
 • Posługiwały się liczebnikami porządkowymi i głównymi.
 • Prawidłowo przeliczały w coraz szerszym zakresie.
 • Układały obrazki w sensowną historyjkę, opowiadały ją.
 • Układały rytmy z gotowych elementów.
 • Sprawnie przeliczały oczka na kostce.
 • Tworzyły zbiory równoliczne.
 • Rozwijały wyobraźnię twórczą poprzez dorysowywanie elementów do przedstawionego kształtu.
 • Podawały nazwy swoich doznań dotykowych związanych z zabawą „Zaczarowany woreczek”.
 • Lepiły z masy porcelanowej.
 • Kolorowały rysunki konturowe zgodnie z kodem.
 • Rysowały w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Tworzyły własne prace plastyczne w oparciu o odczucia i emocje oraz wykonywały prace według instrukcji słownej nauczyciela.
 • Śpiewały piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Słuchały w skupieniu utworów muzyki klasycznej.
 • Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych z dawnych czasów.
 • Poszerzały swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnorodnych przedmiotów.
 • Właściwie reagowały na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych.
 • Aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych i bieżnych.
 • Dobierały ubrania do warunków pogodowych.
 • Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym, pt. „Przygody Franka bałwanka”.
 • Prezentowały program artystyczny podczas uroczystości dla Tatusiów z okazji Andrzejek pod hasłem „Liczę na mojego Tatę”.
 • Ćwiczyły wspólnie z Rodzicami podczas zajęć gimnastycznych, prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

WIERSZ  NA LISTOPAD

 

„Sześć parasoli”

Anna Łada - Grodzicka

 

Kiedy deszcz na dworze pada,
to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada.

Ten pierwszy w esy-floresy - to parasol Teresy.

Drugi - czerwony w kółka - to parasol Jurka.

Trzeci - beżowy w kropki - to parasol Dorotki.

Czwarty - żółty w kwiatki - to parasol Beatki.

Piąty - w ciapki zielony - to parasol Ilony.

Szósty - niebieski w kratkę 
- wybrał sobie Małgorzatkę.

Z Małgorzatką chodzi wszędzie.

Z Małgorzatką chodzi wszędzie 
i czeka, aż deszcz będzie. 

PIOSENKA NA LISTOPAD

 

„Deszcz grajek”

sł. Urszula Piotrowska

muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 

1. Stoję pod parasolem

i słucham, jak gra deszcz

na trójkącie i bębenku,

i kołatkach też.

Ref.: Bo deszcz, uliczny grajek,

gdzie chce, tam przystaje.

Rzuć mu grosz do kapelusza,

żeby choć na chwilę usiadł.

2. Deń, deń, deń pod rynnami,

bam, bam – tak bębni w dach,

puk, puk w okna i parapet,

dumny z siebie, ach!

Ref.: Bo deszcz, uliczny grajek...

 

JAGÓDKI W PAŹDZIERNIKU:

 • Budowały krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji i wysłuchanego utworu.
 • Słuchały krótkich utworów literackich i odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmowały próby oceny i wyciągały wnioski.
 • Wzbogacały słownik o pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, dżungla, jesienne przetwory, pasja.
 • Recytowały z pamięci wiersze dotyczące jesieni.
 • Opowiadały o swoich pasjach i zainteresowaniach.
 • Dokonywały analizy i syntezy prostych wyrazów. Wyodrębniały słowa w zdaniu.
 • Poznały obraz graficzny głosek a, l, m i wyodrębniały je w nagłosie.
 • Czytały globalnie wyrazy: aparat, las, mama.
 • Dowiedziały się, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się odpowiednim do pogody.
 • Określały rolę przedstawicieli służb medycznych: lekarza, stomatologa, pielęgniarki.
 • Dokonywały porównania wyglądu parku i lasu jesienią oraz w innych porach roku.
 • Wymieniały i wskazywały części lasu.
 • Dostrzegały i podawały nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 • Różnicowały drzewa liściaste i iglaste.
 • Podawały nazwy niektórych gatunków drzew i ich owoców; poznały niektóre gatunki grzybów.
 • Przyrządzały pod nadzorem dorosłych sok warzywno – owocowy.
 • Dowiedziały się, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Orientowały się na kartce papieru; wskazywały górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.
 • Wskazywały serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą; lewą rękę oznaczały za pomocą frotki.
 • Posługiwały się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
 • Wymieniały podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.
 • Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Wychwytywały powtarzające się sekwencje i kontynuowały rytm dwu-, trzyelementowy.
 • Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Potrafiły użyć liczebnika głównego i porządkowego 1.
 • Przedstawiały liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzyły zbiory równoliczne.
 • Rysowały i malowały na dowolny temat. Kolorowały rysunki konturowe.
 • Lepiły z plasteliny, modeliny i innych mas plastycznych.
 • Komponowały obrazki z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.
 • Rysowały w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Śpiewały piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczyły w zabawach tanecznych – reagowały ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego. Odtwarzały rytm podany przez N.
 • Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Przypominały, jak należy dbać o własne zdrowie i dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.
 • Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym, pt. „Królewna Śnieżka”.
 • Prezentowały program artystyczny podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w Zielonej Klasie w siedzibie Nadleśnictwa Złotów.

 

WIERSZ  NA PAŹDZIERNIK


„Jesień”

Olga Pruszkowska

 

Idzie, idzie Pani Jesień ,

Różne dary w koszu niesie.

Ma tam liście, piękne, nowe,

bardzo barwne kolorowe.

I kasztany i żołędzie,

rozsypuje wszędzie, wszędzie.

I też niesie jarzębinę na korale

dla dziewczynek!

Wszystko piękne jest i nowe,

I czerwone i brązowe,

No i żółte, oczywiście,

I jest wszędzie uroczyście!

 

 

PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK

 

„Ogórek wąsaty”

sł. Dorota Gellner muz. Jarosław Kukulski

 

1.Wesoło jesienią w ogródku na grządce,

Tu ruda marchewka, tam strączek,

Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,

A w kącie ogórek wąsaty.

 

Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek,

Zielony ma garniturek,

I czapkę, i sandały,

Zielony, zielony jest cały.

 

2.Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie

Deszczowa pogoda przychodzi,

Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki,

I deszczem podlewa ogórki.

 

 

JAGÓDKI WE WRZEŚNIU:

 • Budowały krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słuchały krótkich utworów literackich i odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmowały próby oceny i wyciągały wnioski.
 • Różnicowały pojęcia: owoce, warzywa, owoce krajowe, owoce egzotyczne, sygnalizator, zebra itp.
 • W sposób dowolny odgrywały krótkie scenki pantomimiczne.
 • Wyodrębniały słowa w zdaniu.
 • Dokonywały analizy i syntezy prostych wyrazów.
 • Rozpoznawały głoskę o, wyodrębniały ją w nagłosie.
 • Czytały globalnie swoje imię oraz wyrazy: dom, oko, ucho, nos, owoce.
 • Uczestniczyły w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmowały próby przezwyciężenia nieśmiałości.
 • Poznały zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka.
 • Podawały nazwy podstawowych zmysłów człowieka.
 • Łączyły pojęcia: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok z odpowiednim zmysłem.
 • Poznawały swój adres i dowiedziały się, komu należy go podawać, a komu nie.
 • Określały rolę przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego.
 • Dowiedziały się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia. Poznały alarmowe numery telefonów.
 • Dokonywały porównania środowiska wiejskiego i miejskiego – wskazywały podobieństwa i różnice w zabudowie i czynnościach (zawodach) ludzi.
 • Wskazywały i podawały nazwy części ciała swojego i drugiej osoby.
 • Dostrzegały i podawały nazwy zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 • Wskazywały i podawały nazwy części jadalnych w warzywach.
 • Przyrządzały pod nadzorem dorosłych sok owocowo – warzywny.
 • Wyjaśniały pojęcie: segregowanie śmieci.
 • Wymieniały powody, dla których nie należy zaśmiecać środowiska.
 • Posługiwały się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
 • Wskazywały serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą.
 • Podawały nazwy podstawowych figur geometrycznych.
 • Klasyfikowały przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Posługiwały się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy mniejszy.
 • Łączyły pojęcia przeciwstawne.
 • Wychwytywały powtarzające się sekwencje i kontynuowały rytm dwu-, trzyelementowy.
 • Przeliczały w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Konstruowały różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.
 • Rysowały i malowały na dowolny temat. Kolorowały rysunki konturowe.
 • Rysowały w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Tworzyły prace plastyczne „Zdrowy ząb”, „Dom”, „Dary jesieni na talerzu”.
 • Śpiewały piosenkę „Przedszkole drugi dom”.
 • Uczestniczyły w zabawach tanecznych – reagowały ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Doskonaliły sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Odczytywały sens informacji na niektórych znakach drogowych.
 • Dowiedziały się, dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa.
 • Uczestniczyły w próbnym alarmie przeciwpożarowym.
 • Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „Magik”
  z Białegostoku pt. „Perypetie Książniczki Karolinki”.
 • Aktywnie obchodziły Dzień Pieczonego Ziemniaka i Dzień Przedszkolaka.


WIERSZ  NA WRZESIEŃ

 

„Koledzy”

Czesław Janczarski


Tak się nudziłem,

gdy byłem sam.

A teraz kilku,

kolegów mam.

Co dzień od rana,

czekam tej chwili,

gdy będą ze mną,

koledzy mili.

Wspólna zabawa,

zawsze się uda.

Już teraz nie wiem,

co to jest nuda.

Dobrze nam razem,

czy słońce, czy deszcz.

Czy i Ty z nami,

bawić się chcesz?

PIOSENKA NA WRZESIEŃ


Przedszkole - drugi dom”


1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.


Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem, a po spacerze w sali

wesoło bawię się, kolegów dobrych mam,

nigdy nie jestem sam, przedszkole drugim domem jest.


2. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie czeka auto i miś.

W co będziemy bawić się dziś?


Ref. Ja chodzę tam co dzień...


3. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.


Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.