Start Opłaty Zarządzenie
PDF Drukuj Email

Zakrzewo, dnia 02.09.2013 r.

ZARZĄDZENIE  NR 8.2013

DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRZEWIE

z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu

Na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie § 5 pkt 3, 4, 5, 6, 7 oraz § 22 pkt 1d, 1e, 1f

zarządzam:

§ 1. Przedszkole zapewnia dziecku pełne wyżywienie.

§ 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 4,60 w ramach której Przedszkole gwarantuje trzy posiłki (śniadanie – 1,30, obiad – 2,30, podwieczorek 1,00). Dziecko, które w Przedszkolu przebywa pięć godzin dziennie korzysta z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

§ 3. Opłata za wyżywienie jest naliczana z góry i podlega rozliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu za każdy usprawiedliwiony dzień w następnym miesiącu.

§ 4. Dzień usprawiedliwiony jest wtedy, jeżeli zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpi do godz. 8.00, to zwrot następuje od dnia zgłoszenia do dnia ustania nieobecności. Jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi po godz. 8.00 rano – zwrot następuje od dnia następnego po zawiadomieniu o nieobecności dziecka do dnia ustania nieobecności. Intendent prowadzi zeszyt zgłoszonych nieobecności dzieci.

§ 5. Koszty związane z wyżywieniem regulować należy poprzez wpłaty u intendenta przedszkola za pokwitowaniem na drukach ścisłego zarachowania do 15-go dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe uregulowanie płatności Przedszkole naliczać będzie odsetki w wysokości ustawowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 18/11 z 01.09.2011 r.

Zakrzewo 02.09.2013 r.

Dyrektor Przedszkola – Grażyna Ruta

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.